סדנת יציקה

סדנת יציקות השקעה

סדנת היציקה כוללת מכונת יציקות בלחץ גבוה 6 סטים ומכונת יציקה בלחץ נמוך 4 סטים.נכון לעכשיו, אנו מייצרים חלקים לייצור כוח רוח, חלקי רכב, מכונות כימיות, ציוד רפואי וכן הלאה.החומר העיקרי המתאים הוא אלומיניום ואבץ שונים כגון:

A356/A319/A413/A380/A390/A360/ADC10/ADC12/ZL101/ZL102/ZL104/ZL107/LM6/LM/20/LM25/

EN AC-42100/EN AC-42200/EN AC-43000/EN AC-43200/EN AC-43300/EN AC-43400/EN AC-44200/EN AC-44300/EN AC-46000/ENAC-46100/ENAC -46200/ENAC-46500/ENAC-47100/אבץ