סדנת פרזול

סדנת פרזול

מפעל הפרזול מורכב הן ממתקני פרזול חופשי והן ממתקני פרזול.משקל חלק אחד המרבי הוא 100 ק"ג.חלקי הפרזול משרתים מגוון טוב של תעשיות כגון רכבות, תעלות, רכבים מסחריים, רכבים כבדים, קונסטרוקציות ועוד. החומרים הקיימים אצלנו הם פלדות בדרגות שונות, נירוסטה ופליז.

 Neuland Metals תרשים זרימה/תהליך בקרת איכות מספר תרשים זרימה
NL(J)/-FCpr-JS-003-2020
שם חלקי   לקוח: xxxxx הוכן על ידי: Gao Zhiwei תאריך (מקור): 7/מרץ/20 תאריך עדכון:

Flow chart- Rough_page-0001