סדנת יציקת חול

סדנת יציקת חול

חנויות יציקת החול שלנו מייצרות יציקות בחומר פלדה יצוקה, ברזל רקיע, ברזל אפור, אלומיניום, פליז וכו'. מתקני הייצור הם Disamatic, קווים אופקיים, חול זכוכית מים, יציקת ליבת מעטפת חמה, דפוס חול שרף.משקל היציקה יכול להיות בין 0.1 ק"ג - 500 ק"ג.

המוצרים עם מפעלי יציקות החול שלנו נמצאים בשימוש נרחב בתעשיות כמו רכב, מכונות, מים, גז, נפט, אנרגיה, הגנה מפני אש, שירות ועוד תעשיות כלליות.

Neuland Metals תרשים זרימה/תהליך בקרת איכות מספר תרשים זרימה
NL(J)/-FCpr-JS-006-2016
שם חלקי:   לקוח: xxxxx הוכן על ידי: Gao Zhiwei תַאֲרִיך 16/פברואר/16 תאריך עדכון:

Flow chart for casting_page-0001